NiN - Ninjas in Nature

Aug 08-12 - Lappeasuando, strax söder om Kiruna

Anne Liljedahl, Grant Reimer, Oscar Perez will be teaching at Bujinkan Piteå, Lappeasuando 3, Lappeasuando, strax söder om Kiruna, Sweden

Var med på det första träningslägret i sitt slag i Europa som erbjuder träning i Togakure-Ryu Ninjans 18 färdigheter, tillsammans med tai-jutsuträning av högsta klass! Du kommer att träna sinnet likaväl som kroppen och du kommer att få möjlighet att testa dina gränser. Genom att träna utomhus lär vi oss förstå hur vi passar in i vår miljö och kan öva på överlevnadskunskaper. Du kommer att börja förstå hur du kan läsa av din omgivning vilket gör att du kan uppfatta signaler och agera istället för att reagera och till exempel lära dig att inte synas mitt i en folksamling. Kostnad: 4620 SEK, för träning, boende, mat och transfer. Huvudinstruktör: Anne Liljedahl, 13e Dan. Läs mer på vår facebooksida!!!! For English, check our facebookpage!

For more information please contact

+467071713829

bujinkanpitea@gmail.com

https://www.facebook.com/events/871042133034854/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


©2018 Bujinkan Piteå (printed from http://bujinkan.me/seminars)